Art

Gabriela Vašková se také věnuje malbě a performance.
Má za sebou výstavu v Praze v roce 2016 a výstavu 27.4.2017 v galerii Cella, Opava. Zajímá ji především moderní umění, avantgarda a art brut. Namalovala mnoho obrazů a koláží, různých rozměrů, od maličké až po velké plátna, také vytvořila pár sošek z vypálené malované hlíny a jiných materiálů. Používá olej, akryl, koláž, hlínu, nalezené věci atd.maluje na plátno, papír, sololit, dřevo. Obrazy jsou také na prodej.

Odkaz k malbám zde:

https://bludnykamen.cz/bk/sebeprojekce-gabriela-vaskova-show-must-go-on/

https://www.artmap.cz/gabriela-vaskova-a-nicole-fialova-trash-aesthetics/

https://www.facebook.com/events/jeden-tag-nibiru/gabriela-va%C5%A1kov%C3%A1-nest%C5%99%C3%ADlej-na-labu%C5%A5-do-not-shoot-the-swan/482353376956626/

Dále spolupracovala na mnohých projektech a vytvořila několik performancí, z toho například vlastní performance na Václavském náměstí v Praze s názvem „Každodenní chléb“, 2012, kdy kolemjdoucím neočekávaně rozdávala chleba místo letáčků.
Hudební kytarová performance v rámci Praque Biennale, 2013 s názvem „Pila“.

https://www.youtube.com/watch?v=K9PY6OuXqCE

Dále Connection, video v kombinaci s živou performance, spojení dvou duší v prostorách hlavního města Prahy a jiné, videa se nacházejí na youtube.
https://www.youtube.com/user/GabrielaVaskova


Gabriela Vašková is also does painting and performance.
She has already done her first exibition in Prague 2016 and Opava 27.4.2017 in gallery Cella. She is interesting in modern art, avantgarde and art brut.
She painted a lot of pictures and collages, different kind of size, from small to big, she also made a lot of little sculptures from painted clay and other materials. She uses oil, acryl, collage, clay, founded thing etc.she painted on canvas, paper, sololit, wood. Pictures are also for sale.

Here:

https://bludnykamen.cz/bk/sebeprojekce-gabriela-vaskova-show-must-go-on/

https://www.artmap.cz/gabriela-vaskova-a-nicole-fialova-trash-aesthetics/

https://www.facebook.com/events/jeden-tag-nibiru/gabriela-va%C5%A1kov%C3%A1-nest%C5%99%C3%ADlej-na-labu%C5%A5-do-not-shoot-the-swan/482353376956626/

 

She also cooperated within many projects and she made some performances, for example her own performance on Václavské square, „Everyday bread“, Prague, 2012, when she was giving bread to people who walk around by chance, instead of giving them leaflets.
Music guitar performance within Prague Bienalle, 2013 with the name „Saw“.

https://www.youtube.com/watch?v=K9PY6OuXqCE

Dále Connection, video in combination with live performance, connection of two souls in the space of capital city Prague and others. Videos are on youtube.
https://www.youtube.com/user/GabrielaVaskova