Gabriela Vašková

Zpěvačka, skladatelka, performerka, textařka a spisovatelka

Byla součástí mnoha kapel, nyní dělá vlastní sólový indie projekt Girl Therapy a také skládá hudbu do filmů, reklam a video her. Pracovala v galeriích a podílela se na tvorbě různých projektů jako umělec, hudebník i performer, např. spolupráce s Rinus van Alebeekem a jejich společné turné Evropou.

Také točila převážně české filmy a seriály, například Fotograf, Cirkus Bukowsky a jiné.

Vydala knihu poezie – Little love in your pocket

Momentálně žije a tvoří v Praze a živí se psaním hudebních textů pro jiné interprety, tvořením aranží a samotnou hudební tvorbou a produkcí. Dělala hudbu do několikati reklam a filmu.


 

Singer, Composer, Performer, Writer

She was part of many bands, now she does her own solo indie project called Girl Therapy and also she composes music for movies, commercials and video games. She worked in galleries and work on different kind of projects, for example cooperation and Europe tour with Rinus van Alebeek.

She was also shooting mostly in czech movies and tv series, for example Fotograf, Cirkus Bukowsky and so on. etc.

She published book of poetry Little love in your pocket


 

NEW ALBUM: Record your soul

Soundcloud profile | Youtube channel | Facebook page